Dyrektor Sądu

 Dyrektor Sądu Okręgowego

Elżbieta Szuflicka - Leszkiewicz
 

 

Sekretariat Dyrektora Sądu
Al. Wojska Polskiego 56,
58-500 Jelenia Góra,
pok. 202 (II piętro)
tel. (075) 64 15 170;
fax. (075) 64 15 165

 

Dyrektor Sądu jest organem sądu, do którego obowiązków należy m.in.:

  1. Kierowanie działalnością administracyjną sądu, zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywanych przez sąd zadań.
  2. Wykonywanie zadań przypisanych, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu