III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 67 12 430
fax. +48 75 67 12 439
e-mail: rodzinny@kamienna-gora.sr.gov.pl
pokój 10 (I piętro)

 


 

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek od 7:15 do 18:00
 • wtorek-piątek od 7:15 do 15:15

 


 

Przewodniczący Wydziału

od 25.03.2020 r. - SSR Mirosław Rogowski
 do 24.03.2020 r. -  SSR Konrad Kosowski

 


 

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Grażyna Dziedzic

 


 

Właściwość rzeczowa

W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są m. in. sprawy:

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:
  • o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów,
  • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
  • o unieważnienie uznania dziecka,
  • o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia,
  • o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego,
  • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
  • o ustanowienie opieki lub kurateli.
 • dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
b/d