Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od dnia 1.01.2015 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014 Poz 1404)

Sąd obejmuje swoim obszarem właściwości miasto Kamienną Górę oraz gminy : Bolków, Kamienną Górę, Lubawkę i Marciszów.

Organizację i kompetencje jednostki regulują :

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn.zm./
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. nr 38, poz. 218 z późn.zm/,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6 z późn.zm/.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna