E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

·         wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,

·         elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych

·         uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy

·         weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

Przejdź na stronę e-Sądu