Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

TELEFON 801 12 00 02 ”

Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony internetowej:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

http://www.niebieskalinia.info/

ttp://www.niebieskalinia.org/

http://www.parpa.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d