Konta bankowe

UWAGA:
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy. 
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sadu oraz stronę pozwaną. 


KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

na te konta należy dokonywać wpłat typu:

 • grzywny
 • opłaty i koszty sądowe
 • wpisy do sprawy

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
numery rachunków:

1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego
BANK NBP O/O Wrocław : 35 1010 0055 1213 0050 4300 0001

2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego oraz Księgi Należności
BANK NBP O/O Wrocław : 08 1010 0055 1213 0050 4300 0002

3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
BANK NBP O/O Wrocław : 78 1010 0055 1213 0050 4300 0003

4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
BANK NBP O/O Wrocław : 51 1010 0055 1213 0050 4300 0004

 

 KONTO SUM DEPOZYTOWYCH  

 na te konta należy dokonywać wpłat typu:                                                                                       

 • poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
 • wadia
 • kaucje

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004 

Konto sum depozytowych w EURO

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002 

 
Dodatkowe informacje: 
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont) 
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

 

 KONTO SUM NA ZLECENIE  

 na to konto należy dokonywać wpłat typu:

 • zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.,
 • fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą  przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie  ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks  postępowania cywilnego oraz  niektórych  innych ustaw z późn. zm.)

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław 
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000 KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ 

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

 • nawiązki
 • świadczenia pieniężne

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

  

Przy wszystkich wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy. 
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d