Księgi wieczyste

Elektroniczna Księga Wieczysta

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona w sieci publicznej Internet. Jest to portal podsystemu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

System informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wykonany 
i eksploatowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
W księdze wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.