Lista Sędziów SR

Lista sędziów, asesorów i referendarzy Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze - z podziałem na poszczególne wydziały:


I WYDZIAŁ CYWILNY

SSR DZIWIŃSKI Marek – Przewodniczący Wydziału

sędziowie orzekający:

SSR PIETRZYK Monika

asesorzy:

PŁÓCIENNIK Martyna

SEMPOWICZ  Ewelina

 

II WYDZIAŁ KARNY

SSR KOSOWSKI Konrad – Przewodniczący Wydziału

sędziowie orzekający:

SSR BĄK Wojciech

SSR KRAJEWSKA  Aleksandra

 

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

SSR ROGOWSKI Mirosław– Przewodniczący Wydziału

sędziowie orzekający:

SSR WĘCŁAWIK Zenon

 

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

BALEJKO Łukasz - Referendarz Sądowy - Przewodniczący Wydziału

SZEL Aleksandra - Referendarz Sądowy


Rejestr zmian dla: Lista Sędziów SR