Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa zdnia 5 sierpnia 2015 r. oopiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z2015 r. poz. 1418), zgodnie z którą istniejące dotychczas rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów działającymi wstrukturze sądów okręgowych.

W Sądzie Okręgowym wJeleniej Górze na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. MS. z2015 r. poz. 260) utworzone zostały Zespoły :

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów  z siedzibą w Jeleniej Górze dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Lubaniu.
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Bolesławcu dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Bolesławcu, Lwówku Śląskim, i Zgorzelcu.

Zadaniem Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Rejestr zmian dla: Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d