Portal informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Kamiennej Górze.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Podawczego potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.


Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl


Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.