Rejestry sądowe

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, mieszczącego się w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) pobiera się opłatę w wysokości:

30 zł - za informację o osobie
30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.
Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej można nabyć w każdej kasie sądu. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe