Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sekretariat Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - 

I piętro
pokój nr 9

75 67 12 453

75 67 12 495

Do zakresu działania samodzielnej sekcji administracyjnej w sądzie rejonowym należą w szczególności:

  • sprawy organizacyjne sądu rejonowego,
  • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego,
  • prowadzenie sekretariatu prezesa,
  • sprawy ławników
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych za dany okres sprawozdawczy,
  • zaopatrzenie sądu w niezbędne materiały

W skład Samodzielnej Sekcji Administracyjnej wchodzi Biuro Podawcze (BP) 

parter
pokój nr 3

75 67 12 401

75 67 12 495

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja Administracyjna