Wydziały

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dzieli się na cztery wydziały:

 • I wydział Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,
 • II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego, karnego-skarbowego i prawa wykroczeń,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do spraw :
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz osób niepełnoletnich uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Przy Sadzie działa Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
b/d